Zieleń przy firmie Alkam Security

Zieleń przy firmie Alkam Security

Powierzchnia ogrodu:
1000 m2

Założenie obejmujące wykonanie trawnika z systemem nawadniania oraz zaplanowanie nawierzchni i rabat obsadzonych roślinnością. Częścią reprezentacyjną inwestycji miała być zieleń posadzona na wjeździe działki oraz obok budynku firmy. Przy ogrodzeniu zaplanowano żywopłot z żywotnika zachodniego, natomiast od strony północnej formę żywopłotu tworzy ściana z zimozielonego bluszczu pospolitego. Dobór roślin uzupełniono dodatkowo o kilka gatunków iglastych oraz traw ozdobnych. Wśród zaproponowanych roślin znalazły się: jałowce, kulista odmiana żywotnika zachodniego, świerki kłujące, sosna drobnokwiatowa, proso rózgowate i rozplenica japońska.