Projekt 5

Projekt 5

Powierzchnia ogrodu:
1000 m2

Projekt ogrodu leśnego, w którym kształt rabat wyznaczają łuki oraz zaprojektowana nawierzchnia. Na terenie objętym projektem stworzyliśmy zróżnicowany i piętrowy dobór zieleni. Pojawia się tu duży udział roślin liściastych i kwitnących oraz traw ozdobnych dopełniających gatunki iglaste. Zaproponowaliśmy również obsadzenie istniejących sosen zwyczajnych bluszczem pospolitym. Ta różnorodność gatunków bez wątpienia wpływa na atrakcyjność i zmienność sezonową ogrodu. W pobliżu tarasu zaplanowaliśmy mały zbiornik wodny z kaskadą wkomponowany w projektowaną roślinność.